Ventilationsrengöring och OVK – vad är det och hur ofta bör man göra detta?

Många människor vet inte vad som menas med ventilationsrengöring och OVK besiktning. För att säkerställa att du och din familj andas ren luft i ditt hem är det dock nödvändigt att genomföra detta regelbundet. I denna bloggartikel går vi igenom vad som menas med ventilationsrengöring och OVK, hur ofta du bör utföra det, och varför det är så viktigt.

Först och främst, vad menas med ventilationsrengöring och OVK? OVK är en förkortning för obligatorisk ventilationskontroll, och det är en lagstadgad kontroll av ventilationssystemet som måste genomföras vart sjätte år. Under denna kontroll mäts flödesmängder, luftkvalitet och effektiviteten i ventilationsanläggningen. Ventilationsrengöring å andra sidan innebär att man rengör allt damm och smuts som ansamlas i ventilationskanalerna och värmepumpen. Detta är viktigt för att upprätthålla en frisk och ren luftkvalitet.

Nu kanske du undrar hur ofta det är nödvändigt att utföra ventilationsrengöring och OVK. Som nämnts ovan är det en lagstadgad kontroll som måste utföras vart sjätte år. Ventilationsrengöring bör också genomföras då och då. Hur ofta beror dock på flera faktorer, bland annat antalet personer som bor i huset, om det finns husdjur, och hur ofta ventilationen används. Vanligtvis rekommenderas ventilationsrengöring vart annat till vart femte år.

Därför är ventilationsrengöring och OVK så viktigt är att ventilationskanaler kan samla på sig en hel del damm, bakterier, pollen och annan smutsiga partiklar. Detta kan skapa dålig luftkvalitet och irritation i luftvägarna. Speciellt om du eller någon i din familj har astma eller allergier. Dåligt underhåll kan också påverka effektiviteten i ventilationsanläggningen, vilket kan leda till högre energiräkningar.

Så hur går ventilationsrengöring och OVK till?

OVK görs vanligtvis av en certifierad ventilationsfirma som mäter flödesmängder, luftkvalitet och effektiviteten i ventilationsanläggningen. Ventilationsrengöring kan du antingen göra själv eller anlita en professionell firma för. Om du vill göra det själv, se till att stänga av all ström till ventilationsanläggningen innan du utför några rengöringsarbeten. Använd sedan en dammsugare med borst och sug på insidan av kanalerna. Detta kommer att avlägsna insamlad smuts och damm.

Ventilationsrengöring och OVK kan verka komplicerat, men det är viktigt för att upprätthålla en frisk och ren luftkvalitet i ditt hem. Eftersom det kan påverka hälsan i familjen och energiräkningarna, är det viktigt att genomföra det regelbundet. Om du inte känner dig säker på att genomföra ventilationsrengöring eller OVK själv, anlita en professionell firma som kan hjälpa dig. Tänk på att din hälsa är viktig och en ren ventilationsanläggning kan hjälpa till att förbättra luften i ditt hem.