Bas P och Bas U och Entreprenadjuridiks utbildningar

Lär dig allt om Bas P och Bas U utbildning

Befinner du dig i en bransch där du behöver gå en Bas P utbildning, Bas U utbildning, BAM utbildning eller kanske en APV (Arbete på väg) utbildning, ESA utbildning eller Säkra lyft? Du kanske bara behöver gå en kortare Entreprenadutbildnings kurs som ska ske helt online. Samt hur fungerar och vad är systemet ID06 som du ska registrera ditt arbete i?

Du har läst på om dessa men det känns ändå lite osäkert. Du kan hitta mer information hos exempelvis Kravkompetens.com. Vill du fördjupa dig mer ingripande Entreprenadjuridik, Säkra Lyft och ID06 så besök gärna Kravkompetens sida för mer information och inspiration om bra kurser.

Men för att lära dig lite mer innan du bokar en kurs så delar vi upp några av dessa lite smidigt här nedan. Vi börjar med att sortera upp dessa på ett mer lättbegripligt sätt.

Kortfattade förklaringar på Bas P och Bas U utbildningar

  • Bas P utbildning (Byggarbetsmiljösamordnare – Planeringsfas)

Bas P, är själva planeringsfasen i ett arbete, där man tar fram allt man behöver inför ett byggprojekt. Det är av en Bas P ansvarig som all insamling ska ske, detta ska senare användas av en ansvarig inom Bas U.

  • Bas U utbildning (Byggarbetsmiljösamordnare – Utförandefas)

Bas U, i denna del sker allt som har med själva utförandet att göra, det är en omfattande del och det är mycket som ska samordnas i denna del som innehåller mycket praktiska moment men även mycket samordning av dokument och kontakter med entreprenörer och annat.

Kortfattade förklaringar på BAM utbildning, APV utbildning och ESA utbildning

BAM, är till för att skapa den bästa tänkbara arbetsmiljön för anställda. Att se till så att arbetsmiljön är fungerande är arbetsgivarens ansvar. Men du som anställd behöver även du bidra så allas rättigheter på arbetsplatsen respekteras. Men även genom att använda ergonomisk utrustning och skyddsutrustning.

  • APV utbildning (Arbete på Väg utbildning)

APV, är ett måste för alla som ska arbeta på väg, det är till för att skydda alla som arbetar på väg. Ett arbete ska man kunna känna sig säker på. Här lär du dig vad du ska göra för att bidra genom att utföra ditt arbete på säkraste sättet.

  • ESA utbildning (Elsäkerhetsanvisningarna)

ESA, ska se till att den anställde ska veta vad som står i elsäkerhetsanvisningarna och kunna tolka dessa på rätt sätt. Genom en ESA så lär du dig hur du skapar säkrare arbetsplatser för dig som arbetar med el.