Selfstorage och Michael Fogelberg

Det är ingen överraskning att Michael Fogelberg är ett namn som de flesta inom self-storage-branschen känner till. För Michael var med och grundade några av de största och mest populära self-storage-företagen.

Men innan alla dessa egna företag studerade Michael vid Seattle University, där han tog en kandidatexamen i finans och internationella affärer. Michael har sedan dess flyttat till Belgien, där han såg en enorm möjlighet.

Partner med Shulgard

Ett år senare inleddes förhandlingar med det amerikanska företaget Shugard. Det handlar om ett joint venture för att ta med self-storage till Europa. Förhandlingarna ledde i sin tur till tre anläggningar över hela Europa. Michael blir då även ansvarig för Skandinavienbygget och flyttar då till Stockholm.

Egna företag

2005 lämnade Michael Fogelberg Shurgard för att investera i småföretag, men Michael var inte helt nöjd med det och ville starta ett eget företag som är SelStor AB. Om bara några år kommer de att ha flera anläggningar i Stockholmsområdet.

Men som entreprenör ville Michael Fogelberg starta något nytt och det var 24Storage. 24Storage är ett lagerföretag som sticker ut från andra self-storageföretag med högteknologi.

Michael Fogelberg är också engagerad i ett antal organisationer som ordföranden för SSA Sverige från 2006 till 2021. Och en av medlemmarna, vicepresidenten och ordföranden för FEDESSA (Federation of European Self Storage Associations) från 2004 till 2020.