Utbildning för transportering av farligt gods

Om du ska frakta farligt gods eller vara delaktig i transporten borde ni ha genomgått en ADR-utbildning. De som har gått en ADR utbildning är generellt de individer som kommer att vara delaktiga i transport av farligt gods, där främst föraren är inblandad, men även andra aktörer. Till exempel om någon åker med föraren som personen som hjälper till att lasta på och av.

Utbildningen har som ambition att göra dig medveten om de risker som kan uppstå vid hantering av farligt gods. Utbildningen anspelar också till att förhindra incidenter men lär också ut om olyckan är framme om hur man på främsta sätt kan vidta lösningar som minimerar skador på liv, hälsa, miljö och egendom.

Amasis erbjuder ADR utbildningar som är skräddarsydda för kundens lokaler och även egen lagerpersonal och andra inblandade i transporten. Företag måste ha utbildning i ADR och farligt gods då det är ett myndighetskrav för många som handskas med farligt gods i någon form. För att bolag borde få skicka farligt gods krävs att alla inblandade i den här transporten har gått en grundkurs i farligt gods.

Förutom ADR utbildningar erbjuder Amasis utbildningar inom kemikaliehantering. Den här utbildningen erbjuds för organisationens personal och är en viss utbildning i hantering av farliga ämnen och beredningar, riskanalys, lösningar och skydd för kemikalier i arbetsmiljön samt tolkning av skyddsinformation.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *