Företagshälsan är viktig att upprätthålla

Företagshälsa är ett hett ämne i samhället och har fått stor uppmärksamhet i takt med att stora företag har fått kritik över bristande rutiner. Som företagare vill du såklart inte få den här stämpeln på ditt företag och då gäller det att du redan nu gör något åt saken. Att göra något åt saken må låta enklare än vad det är. Här gäller det att tidigt få insikt i dina anställda och hur de mår, vilket kan vara svårt utan de rätta verktygen.

En av de största orsakerna till att anställda mår dåligt är när stressnivån är hög. Stressnivån kan bli hög både från att vara överbelastat med arbetsuppgifter och deadlines, men det kan även komma från jobbiga situationer i privatlivet. För att ta reda på hur dina anställda mår erbjuder Mindtemp en lösning som innebär ett stresstest för alla dina anställda får svara på 18 frågor varje dag och på så sätt kan du som arbetsgivare få insyn i hur de känner sig. När du väl har fått insikt i dina anställdas stressnivåer blir det enklare att göra något åt saken framöver. Mindtemps digitala hälsocoach visar dig hur du minskar stressnivån.

De anställdas välmående är väldigt viktigt då det till stor grad påverkar deras arbetsprestation och på så sätt kan det leda till missade deadlines och missnöjda kunder. Det ligger på dig som arbetsgivare att se till att stressnivån för dina anställda ligger på en rimlig och human nivå, annars kommer det att påverka företagets resultat på ett negativ sätt.