Vad är skillnaden mellan en energiberäkning och en energideklaration

Byggherren ska vid det tekniska samrådet presentera en energiberäkning enligt BBR (Boverkets byggregler). Detta inkluderar beräkningar av vilka hus som kräver energi, hur mycket energi per kvadratmeter uppvärmd yta (A-temp) som sannolikt kommer att förbrukas, hur mycket husisoleringsbehov du behöver (U-värdekrav), samt specifika uppvärmningskrav för direkt- elektriska hus. Vid det tekniska samrådet kontrollerar Bygglovsavdelningen om det finns en energiberäkning och verifierar 2 år senare energiberäkningen utifrån den då kända förbrukningen. Detta är vad som sedan blir en energideklaration.

En energideklaration är ett verktyg som hjälper dig att förstå hur du kan minska din byggnads energiförbrukning. Uttalandet görs i samråd med energiexperter och ägare till byggnaden.

För att börja beräkna energin i en byggnad, vänligen kontakta Energiberäkningar.se. De är experter på energi och verifierad energiberäkning. Från energiberäkningar till U-värdesberäkning kan du få hjälp. I deras kunddatabas hittade vi nöjda företag och privatpersoner som fått experthjälp.