Vikten av desinfektion i vårdinrättningar

Att säkerställa en ren och säker sjukhusmiljö är viktigt för patienternas och den medicinska personalens säkerhet. Därför måste ständiga förbättringar göras inom hälso- och sjukvårdsindustrin för att ge högkvalitativ prestanda i anläggningen och även minska energi- och underhållskostnaderna. En lösning är en desinfektionslampa med UV ljus som förstör farliga patogener i vatten, på ytor och i luften.

Den här typen av UV-ljusteknik hjälper anläggningar att minimera spridningen av multiresistenta organismer som dröjer sig kvar i patientrummen och leder till nya infektioner. UV-ljus förbättrar både patientupplevelsen och personalens förmåga att arbeta effektivt och med särskild omsorg.

Hur fungerar UV-C-ljus?

UV-C ljus har en kortare våglängd än synligt ljus, vilket gör det osynligt för det mänskliga ögat. Denna typ av ljus är effektiv för att förstöra bakterier, virus, mögel och andra mikroorganismer genom att bryta sönder deras DNA eller RNA. Denna process kallas fotolys och förhindrar att organismerna kan reproducera sig, vilket effektivt dödar dem.

Vanligt UV-C-ljus kan inte användas på sjukhus, i skolor, företag och hem som desinfektionsmetod eftersom det inte är säkert enligt EU-standarder. Det finns däremot en ny teknik som använder en annan våglängd av uv-ljus för att desinficera ytor. Detta är UV222 tekniken som enligt Fortune Magazine är en revolutionerande produkt som uppfyller alla de europeiska kraven för en aktiv desinfektion.

Vikten av desinfektion i sjukvårdsinrättningar

Ett av de viktigaste sätten att förhindra smittspridning i sjukvårdsinrättningar är genom korrekta desinfektionsrutiner. Manuella rengöringsmetoder är dock ofta inte tillräckliga för att helt bli av med alla farliga mikroorganismer. Det är där UV-C-ljus kommer in som en ytterligare åtgärd för att förhindra smittspridning.

Enligt Centers for Disease Control (CDC) är vårdrelaterade infektioner (HAI) ett allvarligt problem i USA. Ungefär 1 av 31 patienter kommer att få en HAI under behandling på sjukhus. Dessa infektioner kan leda till att patienterna stannar längre på sjukhuset, vilket leder till ökade sjukvårdskostnader. I vissa fall kan HAI till och med vara dödliga.

Slutsats

UV-C-ljus är ett viktigt verktyg som bör användas på vårdinrättningar som en del av en omfattande strategi för förebyggande av infektioner. Denna typ av ljus är säker och effektiv när det gäller att förstöra farliga patogener på ytor och i luften. Genom att införa UV-C desinfektion i de dagliga rengöringsrutinerna kan man bidra till att minska smittspridningen bland både patienter och personal.