Brandsäkra byggnader

Svenska Fog & Brand har mångårig expertis inom brandtätning och fogning. Svenska Fog har sitt huvudkontor i Hässleholm, men har också kontor i andra delar av Sverige som Stockholm, Göteborg och Malmö.

Brandtätningen skyddar vid brand

Enligt svensk lag ska alla byggnader vara brandsäkra. Två olika typer av brandskydd finns – passiva brandtätningar och aktiva brandtätningar. Den korta förklaringen till båda är att passiva brandtätningar kan förhindra rök och lågor att passera genom väggar eller ventilationskanaler. Aktivt brandskydd kan till exempel vara ett automatiskt sprinklersystem som aktiveras när rök detekteras i en byggnad. Svenska Fog arbetar med passivt brandskydd och fogar som expanderar vid brand för att motverka spridningen i byggnaden. Detta är ett mycket bra sätt att öka säkerheten och detta har räddat många liv genom tiderna. Ett passivt brandskydd kan inte hålla elden undan evigt, utan förr eller senare kommer elden att leta sig igenom. Det passiva brandskyddet köper däremot väldigt mycket tid, vilket innebär att människor hinner ta sig ut och räddningspersonal hinner fram.

Svenska Fog & Brand har lång erfarenhet av brandtätning i Stockholm, Göteborg och Malmö och har utvecklat ett helt unikt dokumentationssystem för sina projekt genom åren. Det betyder att de har en databas med alla tätningar och fogar för framtida referens. Med ett unikt ID för varje fog blir det en barnlek att hitta information om en specifik tätning.