Vad innebär det att ha ensam vårdnad?

Ibland är det inte lätt att få ett äktenskap att hålla livet ut. I Sverige är det faktiskt mer vanligt med skiljda föräldrar än att de håller ihop. Vid en skilsmässa kommer det inte alltid vara enkelt att lösa frågan om vårdnaden av era barn då ni kanske inte är överens eller på en sådan nivå att ni inte vill prata med varandra. Då uppstår en vårdnadstvist.

Vid en vårdnadstvist är det domstolen som kommer att avgöra hur vårdnaden för barnet kommer att bli. Domstolen kommer att se till barnets bästa och inte föräldrarnas bästa. Domstolen kommer alltid att utgå från att föräldrarna ska ha en gemensam vårdnad, men det är inte alltid det blir så. Det kan exempelvis vara så att den ena föräldern har drog- eller andra problem som kan ge en negativ påverkan på barnet och i så fall kan den andra föräldern få ensam vårdnad över barnet.

Vad innebär det att vara vårdnadshavare?

Vårdnadshavarna är oftast föräldrarna till barnet, men det kan även vara en utomstående i vissa situationer. En vårdnadshavare är den eller de personer som har det juridiska ansvaret för barnet. Detta är oftast en förälder, båda föräldrarna eller någon utsedd av den domstol. Det sistnämnda kan ske om exempelvis båda föräldrarna har dött eller sitter i fängelse.

Ensam vårdnad

Ensam vårdnad är det som uppstår när bara den ena föräldern får ansvaret för barnet. Detta innebär inte att den andra föräldern inte får träffa eller umgås med barnet, utan ensam vårdnad innebär att man har det juridiska ansvaret över barnet, samt ansvaret för en god uppfostran.